Mạn spa là không gian chăm sóc da, làm đẹp uy tín, spa trị mịn, làm trẻ hóa làn da, dưỡng ẩm, chăm sóc da

Hành trình của Mạn SPA

Giai đoạn 2016– 2018

2016

Lại là chiếc da xinh U40 dưới nắng được nặn bởi Mạn của tui. Chiếc da nhìn ngoài còn xuất sắc hơn rất nhiều, không cần chút kem nền phấn phủ nào mà cứ bóng loáng như đôi mươi.
Trộm vía tỉ lần em Mạn spa của tui toàn được chăm sóc cho các chị trẻ đẹp kĩ tính xong các chị giới thiệu cho nhau thuii. Kể cả bận rộn mấy thì cũng có cách chăm để đẹp đón Tết, từ spa cho đến tận về nhà đều được take care kĩ lưỡng nên các chị em yên tâm nhé.
*Da mới peel 1 buổi kết hợp phục hồi thôi mà đẹp quá đẹppp. Yên tâm ăn Tết xinhhh

Giai đoạn 2016– 2018

2016

Lại là chiếc da xinh U40 dưới nắng được nặn bởi Mạn của tui. Chiếc da nhìn ngoài còn xuất sắc hơn rất nhiều, không cần chút kem nền phấn phủ nào mà cứ bóng loáng như đôi mươi.
Trộm vía tỉ lần em Mạn spa của tui toàn được chăm sóc cho các chị trẻ đẹp kĩ tính xong các chị giới thiệu cho nhau thuii. Kể cả bận rộn mấy thì cũng có cách chăm để đẹp đón Tết, từ spa cho đến tận về nhà đều được take care kĩ lưỡng nên các chị em yên tâm nhé.
*Da mới peel 1 buổi kết hợp phục hồi thôi mà đẹp quá đẹppp. Yên tâm ăn Tết xinhhh

Giai đoạn 2016– 2018

2016

Lại là chiếc da xinh U40 dưới nắng được nặn bởi Mạn của tui. Chiếc da nhìn ngoài còn xuất sắc hơn rất nhiều, không cần chút kem nền phấn phủ nào mà cứ bóng loáng như đôi mươi.
Trộm vía tỉ lần em Mạn spa của tui toàn được chăm sóc cho các chị trẻ đẹp kĩ tính xong các chị giới thiệu cho nhau thuii. Kể cả bận rộn mấy thì cũng có cách chăm để đẹp đón Tết, từ spa cho đến tận về nhà đều được take care kĩ lưỡng nên các chị em yên tâm nhé.
*Da mới peel 1 buổi kết hợp phục hồi thôi mà đẹp quá đẹppp. Yên tâm ăn Tết xinhhh

Giai đoạn 2016– 2018

2016

Lại là chiếc da xinh U40 dưới nắng được nặn bởi Mạn của tui. Chiếc da nhìn ngoài còn xuất sắc hơn rất nhiều, không cần chút kem nền phấn phủ nào mà cứ bóng loáng như đôi mươi.
Trộm vía tỉ lần em Mạn spa của tui toàn được chăm sóc cho các chị trẻ đẹp kĩ tính xong các chị giới thiệu cho nhau thuii. Kể cả bận rộn mấy thì cũng có cách chăm để đẹp đón Tết, từ spa cho đến tận về nhà đều được take care kĩ lưỡng nên các chị em yên tâm nhé.
*Da mới peel 1 buổi kết hợp phục hồi thôi mà đẹp quá đẹppp. Yên tâm ăn Tết xinhhh

Meet the team

Lisa Moore

Lorem ipsum dolor sit amet magna aliquam volutpat.

[button text="Read more" style="link" icon="icon-angle-right"]

Ola Green

Lorem ipsum dolor sit amet magna aliquam volutpat.

[button text="Read more" style="link" icon="icon-angle-right"]

Josh Parker

Lorem ipsum dolor sit amet magna aliquam volutpat.

[button text="Read more" style="link" icon="icon-angle-right"]

July Wood

Lorem ipsum dolor sit amet magna aliquam volutpat.

[button text="Read more" style="link" icon="icon-angle-right"]